ČLÁNKY

#ČLÁNEK

Otřesy slovenskou kulturou

Rychlé výměny ve vedoucích pozicích, atmosféra strachu, obavy z toho, kdo je na řadě a co se stane dál. Tím vším právě prochází slovenská kultura. Co se stalo s Bienále animace Bratislava? Co prozradil záznam ze setkání zástupců Ministerstva kultury Slovenské republiky a zaměstnanců BIBIANY o jejím dalším fungování? A proč by nám nemělo uniknout, co se za našimi východními hranicemi děje?

Kulturní instituce, mezi něž patří galerie současného umění Kunsthalle Bratislava, Slovenská národní knihovna a BIBIANA - mezinárodní dům umění pro děti, přišly o své ředitelky, první zmíněná o ředitele. BIBIANA přišla z rozhodnutí ministryně kultury Martiny Šimkovičové o ředitelku Zuzanu Liptákovou 25. března a to bez udání důvodu. Šimkovičová zastávající radikálně konzervativní hodnoty ve svém funkčním období nechvalně proslula kroky jako je zastavení čerpání prostředků ministerstva kultury pro neziskové organizace podporující práva LGBT či převedení prostředků určených na boj s dezinformacemi na opravu střechy budovy Slovenské filharmonie. V návaznosti na výpověď Liptákové sedm zaměstnanců podalo na protest proti tomuto rozhodnutí výpověď. Mezi nimi podali výpověď i ti, kteří zastávali vedoucí pozice v rámci organizace Bienále animace Bratislava (BAB), které se má konat tento rok v říjnu v Bratislavě. Konkrétně svá místa opustili Lucia Dubravay Trautenberger (výkonná ředitelka), Andrej Kolenčík (programový ředitel), Jana Vicenová (vedoucí produkce) a Lívia Filusová (produkce). Zřizovatelem festivalu BAB je právě mezinárodní dům umění pro děti BIBIANA a koná se pod záštitou a s finanční podporou Ministerstva kultury Slovenska.

BAB je historicky nejstarším festivalem animovaných filmů na Slovensku. Vznikl v roce 1985 jako součást BIB (Bienále ilustrace Bratislava) a v roce 1991 získal statut mezinárodního filmového festivalu zaměřeného především na děti a mládež. Festival od svého vzniku úzce spolupracuje s organizací UNICEF a od roku 2018 je součástí organizace ECFA (European Children’s Film Association). Poslaním festivalu je prezentovat animovanou tvorbu a vzdělávat návštěvníky. V současné chvíli na festivalovou selekci čeká na FilmFreeway přes 1800 filmů. Kdo ale filmy vybere? A uskuteční se festival vůbec? To v tuto chvíli nikdo neví. Je možné, že BAB v roce 2024 neproběhne. Do funkce by musel urychleně usednout někdo, kdo této práci rozumí a má s ní zkušenosti. Zároveň také někdo, komu by nevadilo být ve své funkci prodlouženou rukou ministerstva a s proběhlými událostmi by neměl morální problém. V tuto chvíli se zdá, že se veškeré přípravy zastavily, a to i nastartované spolupráce festivalu s polským Young Horizons Industry nebo budapešťskou MOME.

Znepokojení nad odvoláním ředitelky Liptákové vyjádřila i Mezinárodní porota 29. ročníku Bienále ilustrace Bratislava. Odstoupivší tým podal skrze oficiální sociální sítě festivalu toto prohlášení:

„V pondelok 25. marca 2024 bola s okamžitou platnosťou odvolaná riaditeľka BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti Zuzana Liptáková. Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová ju odvolala bez udania dôvodu napriek tomu, že bola historicky prvou riaditeľkou BAB a medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA, ktorá bola zvolená na základe verejného výberového konania. So znepokojením sledujeme netransparentné kroky súčasnej vlády, ktoré už teraz ovplyvňujú oblasť umenia pre deti a mládež. Týmto necitlivým konaním ministerstvo ohrozuje dlhodobo budovanú dôveryhodnosť a medzinárodné renomé projektov BIBIANY. Nový festivalový tím, ktorý od septembra pripravoval 17. ročník Bienále animácie Bratislava, sa od rozhodnutia Ministerstva kultúry SR dištancuje a z uvedených dôvodov ukončuje svoju účasť na prípravách festivalu. Ďakujeme všetkým partnerom a priateľom doma i v zahraničí za podporu.“

První znepokojení ale přišlo už v lednu 2023, kdy se objevila informace, že byla obnovena spolupráce s Ruskem a Běloruskem. To postavilo do jasného rozporu plánované dramaturgické rozhodnutí BAB 2024 zaměřit na Ukrajinu a jednat v tomto duchu se zahraničními partnery. V případě připravovaného BIB 2025 by pak už bylo téměř nemožné vynechat Rusko ze soutěže tak, jako se to stalo v roce 2023.

Pro některé zaměstnance následné odvolání Liptákové nebylo překvapením. Nespokojené hlasy nad tím, jak dopadlo výběrové řízení, ve kterém právě Liptáková zvítězila, se objevovaly hned po jeho skončení. BIBIANA se více otevřela pestřejší paletě současných slovenských umělců, ale na Dům umění pro děti začala chodit různá udání a kontroly. A to v podstatě ihned po zvolení Liptákové v červnu 2022. Objevovaly se i stížnosti na nevhodnost některých výstav pro děti zapůjčených z Čech těšících se velké popularitě. Jmenovitě můžeme zmínit výstavu artefaktů z tvorby loutkových animovaných filmů Ondřeje Brýny - Mezifáze nebo interaktivní výstavu Lovci znaků. Obě se představily v DEPO 2015 v Plzni mezi lety 2022 a 2023.

Po odvolání ředitelky následovala řada osobních rozhodnutí zaměstnanců, zda BIBIANU a s ní BAB opustit. Stávka nebyla na místě neboť mezi zaměstnanci nepanovala shoda. BIBIANA jich má přes 35 a lidé v nich vykonávají svou práci na různý typ úvazku a různě dlouhou dobu. Lucia Dubravay byla ve své funkci nejdéle ze zaměstnanců, kteří se rozhodli pro odchod. Mezinárodní projekty BAB i BIB řídila od roku 2023. Pro Dubravay bylo okamžitě jasné, že ze své pozice odchází a v takovém prostředí nechce nadále fungovat. Obzvlášť otřesená byla ze způsobu komunikace a arogance, které ze strany Ministerstva kultury následovaly. Mluví o atmosféře strachu, netaktním, direktivním a zastrašujícím chování a to před celou skupinou zaměstnanců.

Toho je dokladem nahrávka, která byla pořízena v prostorách BIBIANY 26. 3. 2024 v rámci setkání jejích zaměstnanců a generálního tajemníka úřadu MK SR Lukáše Machala, ředitele kanceláře MK SR Svetozára Nižňanského a nové pověřené ředitelky BIBIANY Petry Flach. Tuto nahrávku poskytli platformě Otvorená kultura zaměstnanci, kteří BIBIANU dobrovolně opustili. Z nahrávky je zřejmé, že se seznamovací schůze mění postupně v direktivní oznámení toho, že pořádky se mění. Vše se zdá absolutně absurdní a to hlavně kvůli výrokům generálního tajemníka MK SR Lukáše Machala. V případě, kdy hovoří o festivalu BAB a popisuje, že změny by se mohly konat ve smyslu napojení se na tuzemské producenty i zahraniční scénu a potřebě edukace, zdá se, že nemá o dosavadní koncepci a zaměření festivalu vůbec přehled. Dále dočasná ředitelka Flach v nahrávce hovoří o tom, že se chce vyvarovat v BIBIANĚ jakýchkoliv ideologií. Na otázku zda považuje například informování dětí o inkluzivitě za ideologii, odpovídá spolu s Machalem jednoznačně ano. V úvodu nahrávky zaznívá ze strany ministerstva, že by politika neměla prorůstat do práce určené dětem. Není ale samotné zasahování ministerstva do programu a personálního obsazení Domu umění pro děti politické? Machala následně debatu nesmyslně stočí jinam otázkou, zda má tázající se sám děti. Směrem k Lucii Dubravay s oslovením mladá dámo a následně i k dalším přítomným ženám pronáší: „Som rád, že máte 4 deti. A máte ešte okrem toho nenávisť v očiach. Chcete ma zožrať, rozkrájať alebo čo? No poslúžte si. Kľudne. (...) Ale tá nenávisť, čo vám ide, dámy, z očí, to je normálne, že to je až strach. Akože na to, že ste ženy, tak akože prepáčte, ale...“. Svůj projev doplnil i o výroky typu, že personální změny jsou zcela závislé na tom, jak se zaměstnanci budou nadále chovat a spolupracovat.

Pro Lucii Dubravay by tak setrvání v BIBIANĚ bylo náročné a v principu neakceptovatelné. Znamenalo by to pro ni být součástí života a každodenního dění v institutci, kam se dostal strach a obavy a musela by se osobně podílet na chodu kulturní instituce, jejíž fungování a náplň jsou přímo ovlivněny ministerstvem, které chce diktovat jak má "správná" kultura vypadat a v jaké formě se má prezentovat.

Odstoupivším zaměstnancům se dostalo masivní podpory na sociálních sítích. Fotku dobrovolně odcházejícího týmu BABu s jejich vyjádřením sdílela celá řada jednotlivců i institucí. Podpora přišla i ze strany Asociace producentů animovaného filmu (APAF) na Slovensku. Také se v celé zemi koná se velká řada demonstrací na podporu svobodné kultury. Spřátelené občanské organizace a iniciativy pořádají protesty proti mocenským zásahů, do kultury, životního prostředí a mimovládního sektoru opakovaně. Velká demonstrace se bude konat také 16. dubna 2024 v 18:00 před ​​zasedáním parlamentu. Ve stejný čas se sejdou lidé také v Popradu i Brně.

Před domem umění pro děti rovněž proběhl po odvolání ředitelky protest na podporu BIBIANY. Je úsměvné, ale zároveň strašidelné, že po něm mluvčí ministerstva kultury Petra Demková na svých sociálních sítích obvinila účastníky protestu z toho, že na něm praktikovali okultismus, když přitom šlo o symbolické a umělecké vyjádření smutku, pocitů z umlčení a solidarity.

Ministerstvo kultury se jasně vyjádřilo, že má s institucí své vlastní plány. BIBIANA bude nejspíše dále fungovat jakoby se nic nestalo. S velkou pravděpodobností však s nově dosazenou ředitelkou Petrou Flach nebude navazovat na poslední roky práce a i festival opustí svou dosavadní profilaci. Je potřeba dodat, že Flach je vedením zatím jen pověřena a Ministerstvo kultury se tváří, že v blízké době proběhne regulérní výběrové řízení.

Co tedy bude dále? Pro někoho představují odešlí členové BIBIANY hrdiny s nekompromisním postojem, pro jiné jsou to zase zbabělci, kteří utíkají. Tato volba prozatím zůstává na každém jednotlivci a jeho svědomí. Odstoupivší organizátoři festivalu a zaměstnanci nikoho nenabádají k ukončení spolupráce. Partneři festivalu byli o situaci informování, ale pouze s ohledem na to, že kontakty a osoby, se kterými spolupracovali ve svých pozicích končí. Dezinformační scéna ale jede na plné obrátky, čehož je důkazem i vyjádření Demkové. Určitě je žádoucí sledovat i celé dění ohledně změn týkajících se Fondu pro podporu umění (FPU) a Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS). Chystané proměny by je dostaly pod výraznou kontrolu vlády a v případě RTVS by brzké odvolání generálního ředitele Ľuboše Machaje nebylo překvapivé. A to i s ohledem na na výsledky slovenských prezidentských voleb a dosavadní kroky vlády. Lze také očekávat, že opatření vůči kultuře mohou zasáhnout plošně další instituce. A co dalšího vlastně můžeme čekat od ministryně kultury Martiny Šimkovičové, která proslula krátce po nástupu do funkce větou: „Kultura slovenského lidu má být slovenská. Slovenská a žádná jiná.“?

Soutěž na vizuální identitu Bienále animace Bratislava 2024 vyhrál v transparentním opencallu výtvarník a animátor Matej Mihályi studující na UMPRUM. Pocta práci, kterou vytvořil i pocta odchozím členkám a členovi z Bienále animace Bratislava bude vyjádřena v rámci Mezinárodního festivalu animace Anifilm v týdnu od 6. do 12. května v Liberci, a to výstavou v klubu papír. Výstava vzniká v návaznosti na FUCKup night, kterou organizují ateliér animace na UMPRUM a katedra animace na FAMU ve spolupráci s festivalem Anifilm a za podpory f-a-t.cz. Stojíme za svobodnou slovenskou kulturou a podporujeme původní organizační tým Bienále animace Bratislava.

#ČLÁNEK
Michaela Režová
editace: Matouš Svěrák
13. 4. 2024

fb